Då är det dags för en takomläggning

Om du har en villa eller är fastighetsägare behöver du tänka på fler saker än vad en person som hyr sitt boende gör. Du behöver själv ha ansvar över att bostaden sköts om. Många är uppmärksamma när det kommer till husets insida. Även fasaden lägger många märke till. Men en del av huset som behövs ses om men som många glömmer bort är taket, du kan vara i behov av takomläggning göteborg.

Tak som inte sköts om eller har gått sönder bör du lägga om. Men det kan vara svårt att veta när det är läge att lägga om taket. Därför får du i följande text några punkter du kan utgå från för att enklast avgöra när ditt tak är i behov av omläggning.

Pannor eller plattor som lossnat
Om du ser att några av takets pannor eller plattor inte sitter på plats som de ska behöver de sättas på plats igen. Tak som inte sitter riskerar att läcka in fukt och ju snabbare du åtgärdar det desto mindre blir risken att taket får skador som kräver ännu större åtgärder. Det är oftast väldigt enkelt att sätta fast plattor eller pannor som lossnat och det är något du kan göra själv. Förutsatt att du inte är höjdrädd och har de rätta verktygen.

Trasiga pannor eller plattor
Om takpannorna eller takplattorna gått sönder behöver du ersätta dem med nya för att de ska fungera som det ska och stänga ute fukt och isolera. Då krävs en mer omfattande takomläggning. Särskilt om det gäller flera pannor eller plattor. En del tak behövs läggas om helt och hållet beroende på hur trasigt det är. Men i vissa fall, om det upptäcks i ett tidigar

Lägga om taket

e skede kan det räcka med att du lägger om delar av taket. Om du själv inte vill eller kan ta dig upp på taket och fixa det finns det bra takläggare du kan anlita som kommer och sköter om takomläggningen åt dig och du behöver inte besvära dig.

Fuktskador och förmultning
Ett annat tydligt tecken på att du bör lägga om taket är om det börjar att släppa in fukt och innertaket har fått fuktskador. Då är det viktigt att du agerar snabbt för att minska skadorna. I vissa fall kan du behöva en mer omfattande renovering beroende på hur stora fuktskadorna är. Takets material består oftast av tegel eller plåt. Men under plattorna eller pannorna finns ett undertak med isolerande egenskaper som kan släppa in fukt. Om det har blivit problem med undertaket kan du behöva bryta upp takpannorna eller plattorna och lägga nytt undertak och därefter lägga tillbaka taket om det fortfarande är funktionsdugligt.