Tips inför en takomläggning

Om du funderar över att göra en takomläggning eller taktvätt stockholm är det betydelsefullt att hitta en seriös takläggare. Tydliga offerter, garantier och försäkringar är saker som är viktiga att kontrollera när du anlitar en takläggare.

En takomläggning är ingen barnlek och kräver duktiga hantverkare. Det är viktigt att du innan du anlitar en hantverkare för takomläggning funderar över en del saker. För att ditt tak ska hålla en hel livslängd är det viktigt att omläggningen av taket görs med hög kvalité, det rätta materialet och med rätt förutsättningar.

Gör en besiktning av taket
Innan takomläggningen drar igång är det betydelsefullt att få en objektiv värdering av ditt taks skick. Då kan du fatta ett bra beslut kring huruvida du ska byta taket eller göra en takrenovering. När du har fått en bedömning vet du förhoppningsvis även vad en takomläggning skulle kunna landa på i pris. När du vet vilket arbete som behöver utföras kan du leta efter bra takläggare. Det allra bästa är om du känner någon som nyligen har bytt tak och som kan rekommendera en bra hantverkare för arbetet. Du kan även söka efter olika takläggare på nätet. Det är bra att be om offerter från fler än en takläggare. När du har fått in offerterna som du begärt kan du jämföra de olika takpriserna. Jämför även villkoren och inte bara slutsumman. Kontrollera i offerten vad varje moment kostar, vad de tar för materialet, vilka garantier de ger och så vidare. Du kan få en skev bild om du endast jämför slutpriset. I offerten är det även bra att dubbelkolla att rotavdraget är korrekt framräknat.

Kontrollera om det krävs bygglov
När du ska anlita en takläggare ska du även se till att de kan utföra takomläggningen den period som du önskar. Det kan vara fördelaktigt att göra en takomläggning under sommarhalvåret. Kolla även med kommunen om du behöver bygglov för takomläggningen eller om du endast behöver göra en anmälan. Det kan skilja sig mellan olika kommuner vilka regler som gäller.

Skriv avtal och be om garantier
Innan du skriver ett avtal med ett företag ska du kolla upp om företaget har en ekonomisk soliditet och att de har F-skatt. Det är även viktigt att de som utför takomläggningen försäkrar ditt tak. Be även om en skriftlig garanti. Det allra bästa är att takläggaren har en takgaranti från ett försäkringsbolag som är etablerat och välkänt. Skriv även ett tydligt kontrakt där det framgår vad som händer vid eventuella fel eller förseningar. Ett annat tips är att du inte betalar slutfakturan innan sista besiktningen av taket är gjord och alla eventuella fel är åtgärdade.